Додаток 7

до проекту наказу від ______ № ____Структура квитанцій про одержання електронних звітів, що формує центр обробки електронних звітів (перша квитанція) та квитанцій про приймання та обробку електронних звітів в управліннях Пенсійного фонду України в районі, місті або районі у місті (друга квитанція) де страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.Центр обробки електронних звітів після отримання електронного документу, здійснює його розшифрування, перевірку електронних цифрових підписів та цілісність електронного документу, виконує перевірку відповідності електронного документу встановленому формату та формує квитанцію про одержання електронного документу (перша квитанція – файл в текстовому форматі з розширенням «rpl»), в якій вказано дату та час обробки, реквізити одержаного електронного документу, ім’я файлу, дані про відправника документу та результат обробки. Макет першої квитанції формується відповідно таблиці 7.1. Поле результату результатами обробки електронного документу вказується відповідно до таблиці 7.2.

Центр обробки електронних звітів надсилає першу квитанцію страхувальнику або посереднику для подальшої передачі її страхувальнику.


Таблиця 7.1. Макет першої квитанції.


Назва документу

Макет квитанції

Макет першої квитанція, що підтверджує успішне одержання електронного документу:

Картка приєднання до договору та картка від’єднання

Дата обробки: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс)

Файл: «Назва файлу»

Підписи:


Електронний документ «Картка приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до Пенсійного фонду України »/«Картка від’єднання страхувальника від системи подання електронних звітів до Пенсійного фонду України» прийнято для подальшого опрацювання.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.2.)

Електронні звіти


Дата обробки: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс)

Файл: «Назва файлу»

Підписи:


Звіт «Назва електронного звіту» за період: місяць/квартал та/або рік (за який здається звіт) успішно прийнято для подальшого опрацювання.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.2.)

Макет першої квитанція, що підтверджує неуспішне одержання електронного документу:

Електронні документи

Дата обробки: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс)

Файл: «Назва файлу»

Підписи: (вказується, якщо можливо визначити)


Електронний документ «Назва електронного документу» (вказується, якщо можливо визначити) НЕ ПРИЙНЯТИЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПРАЦЮВАННЯ!


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.2.)


Таблиця 7.2. Поле результату обробки електронних документів в ЦОЕЗ (першої квитанції).


п/п

Результат обробки електронного документу

Код результату обробки


Результат обробки, що підтверджує успішне одержання електронного документу:

1

За результатом приймання та обробки електронного звіту в Пенсійному фонді України буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено звіт (або посереднику).

00

2

За результатом обробки електронного документу буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено електронний документ (або посереднику).

01

Результат обробки, що підтверджує неуспішне одержання електронного документу:

3

Ви надали електронний документ, в назві якого вказано тип документу, що не приймається Пенсійним фондом України. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України /або до посередника.

02

4

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Електронний документ зашифрований не на центр обробки електронних звітів Пенсійного фонду України (невідповідність сертифікату). Переформуйте і надішліть його повторно.

03

5

Код «код ЄДРПОУ/ДРФО» страхувальника у накладеному підписі не відповідає вказаному у імені та\або структурі файлу. Переформуйте документ і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

04

6

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Надано документ, на який не накладено електронні цифрові підписи страхувальника. Переформуйте і надішліть його повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

05

7

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. В центрі обробки електронних звітів не знайдено сертифікат для коду «код ЄДРПОУ/ДРФО». Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

НЕ знайдено на сервері акредитаційного центру сертифікації ключів!!!

06

8

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Для коду «код ЄДРПОУ/ДРФО» ідентифікатори сертифікату та секретного ключа не співпадають зателефонуйте до вашого акредитаційного центру сертифікації ключів. Переформуйте і надішліть його повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України .

07

9

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Надано електронний документ, який зашифровано некоректними ключовими носіями, що не підтримуються центром обробки електронних звітів зателефонуйте до вашого акредитаційного центру сертифікації ключів та\або вашого посередника. Переформуйте і надішліть його повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

08

10

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Надано електронний документ, в якому порушений порядок підписів. Переформуйте і надішліть його повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

09

11

Некоректна дата в звіті, вказана дата більша від поточної. Перевірте дату на вашому комп’ютері. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

10

12

Не вдалося визначити страхувальника. Перевірте дані в картці установи. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

11

13

Закінчився строк дії сертифікату «Назва страхувальника» з кодом «код ЄДРПОУ/ДРФО». Прохання звернутися до вашого акредитаційного центру сертифікації ключів.

12

14

Файл «назва файлу» вже був раніше прийнятий .

Переформуйте електронний звіт і надішліть його до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

13

15

Надано файл, що не містить жодних даних. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки даних електронних звітів Пенсійного фонду України.

14

16

В електронному звіті невірно вказано код управління Пенсійного фонду України. Уточніть інформацію у вашого інспектора, задайте вірний код управління в Картці установи. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки даних електронних звітів Пенсійного фонду України.

15

17

Ви надали звіт, який не відповідає можливому звітному періоду (період який не може бути прийнятим). В даний період (до ______) здаються звіти за ______. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки даних електронних звітів Пенсійного фонду України.

16

18

Страхувальник «Назва страхувальника» з кодом «код ЄДРПОУ/ДРФО» не зареєстровано в управлінні «код ПФУ».

Уточніть інформацію у вашого інспектора, вкажіть вірний код управління або «код ЄДРПОУ/ДРФО» в картці установи. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки даних електронних звітів Пенсійного фонду України.

17

19

Некоректний формат імені файлу. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України та\або до вашого посередника.

18

20

Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний звіт. У поданому електронному звіті виявлено зміни, здійснені після накладення цифрових підписів. Переформуйте звіт і надішліть повторно до центру обробки даних електронних звітів Пенсійного фонду України.

19

21

Невідповідний формат файлу. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України та\або до вашого посередника.

20

22

Невідповідний формат даних в полі <назва поля>. Заповніть коректно електронний документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

21


Приклад квитанції про одержання електронного документу:

Назва файлу – 2800000000126ZZZZZZZ14022009170159E04FE.rpl.

Зміст:


00


Дата обробки: 14.02.2013 17:50:41
Файл: 28000000000126ZZZZZZZ14022013174521E04FE.pfz

Підписувачі:

9182736455 Скляренко Валентина Віталіївна - головний бухгалтер
1928374655 Гетьман Юрій Петрович – директор
00000126 Товариство з обмеженою відповідальністю «TLD» – електронна печатка.


Звіт «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» - Додаток 4 за період: 01.2013 р. успішно прийнято та направлено для подальшого опрацювання.


За результатом приймання та обробки електронного звіту в Пенсійному фонді України буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено документ (або посереднику).


Електронний документ опрацьовуються центром обробки електронних звітів та передається до відповідної автоматизованої системи. Даний електронний документ, за допомогою програмних засобів, вноситься до відповідної автоматизованої системи, формується квитанція про приймання та обробку електронного звіту (друга квитанція – файл в текстовому форматі з розширенням «kv2»), що надсилається страхувальнику чи посереднику.

В даній квитанції вказується дата та час обробки електронного звіту, ім’я файлу, реквізити одержаного електронного звіту, дані про страхувальника та результат обробки. Макет другої квитанції формується відповідно таблиці 7.3.. Поле результату обробки електронного звіту вказується відповідно таблиці 7.4..

Квитанція про приймання та обробку електронного звіту надходить з управління Пенсійного фонду в районі, місті чи районі в місті до центру обробки електронної звітності. На квитанцію накладається електронний цифровий підпис центру обробки електронної звітності і здійснюється її шифрування, з розширення «kvt» надсилається страхувальнику чи посереднику.


Таблиця 8.2. Макет другої квитанції.


Назва документу

Макет квитанції

Макет другої квитанції, що підтверджує успішне приймання та обробку електронного звіту:

Картка приєднання до договору

Завантаження електронного документу «Картка приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до Пенсійного фонд України».

Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).

Файл: «Назва файлу»

Дані про електронний документ страхувальника:

Реєстраційний номер ПФУ: _________, ЄДРПОУ/ДРФО: ________ (код філії).

Страхувальник: «Назва страхувальника».

Строк дії договору від дд.мм.рррр до дд.мм.рррр.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Картка від’єднання

Завантаження електронного документу «Картка від’єднання страхувальника від системи подання електронних звітів до Пенсійного фонду України».

Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).

Файл: «Назва файлу»

Дані про електронний документ страхувальника:

Реєстраційний номер ПФУ: _________, ЄДРПОУ/ДРФО: ________ (код філії).

Страхувальник: «Назва страхувальника».

Дата припинення дії договору про супровід електронних звітів: дд.мм.рррр.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Електронні звіти D01, D02 та D03

Завантаження «Назва звіту» - Додаток __.

Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).

Файл: «Назва файлу»

Дані про звіт страхувальника:

Місяць/Квартал: __ та/або Рік: ____.

Реєстраційний номер ПФУ: _________, ЄДРПОУ/ДРФО: ________.

Страхувальник: «Назва страхувальника».

Дата реєстрації: дд.мм.рррр, Дата сплати: дд.мм.рррр.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Електронні звіти Р04, Р05, Р06 та Р07

Завантаження «Назва звіту» - Додаток __.

Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).

Файл: «Назва файлу»

Номер реєстрації звіту «Номер звернення».

Дані про звіт страхувальника:

Місяць/Квартал: __ та/або Рік: ____.

Реєстраційний номер ПФУ: _________, ЄДРПОУ/ДРФО: ________.

Страхувальник: «Назва страхувальника».

Дата реєстрації: дд.мм.рррр.


Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Макет другої квитанції, що підтверджує не успішне приймання та обробку електронного звіту:
Для всіх електронних документів

Завантаження «Назва документу».

Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).

Файл: «Назва файлу»

Дані про електронний документ/звіт страхувальника:

Реєстраційний номер ПФУ: _________, ЄДРПОУ/ДРФО: ________.

Страхувальник: «Назва страхувальника»

Дата реєстрації: дд.мм.рррр.


Увага! Ваші дані не були автоматично завантажені.

Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Для всіх електронних документів (якщо неможливо визначити дані про страхувальника)

Завантаження «Назва документу».
Дата початку завантаження: (дата та час в форматі дд.мм.рррр гг.хх.сс).
Файл: «Назва файлу»


Увага! Ваші дані не були автоматично завантажені.

Результат обробки (відповідно до таблиці 7.4.)

Таблиця 7.4. Поле результату приймання та обробки електронних документів (другої квитанції)


п/п

Результат обробки електронного документу

Код результату обробки


Результат обробки, що підтверджують успішне приймання та обробку електронного звіту:

1

Автоматичне завантаження електронного документу/звіту було виконано вдало.

00

2

Автоматичне завантаження електронного документу/звіту було виконано вдало.

Примітка (попередження): Таблиця 1 Додатку 6 до наказу № ___.

01

Результат обробки другої квитанції, що підтверджують неуспішне приймання та обробку електронного звіту:

3

Невідповідний формат файлу. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України та\або до вашого посередника.

02

4

Страхувальник «Назва страхувальника» з кодом <код ЄДРПОУ/ДЕФО>, кодом філії <код філії> та реєстраційний номер <реєстраційний номер> не зареєстровано в управлінні ПФУ <код ПФУ>.

Уточніть інформацію у вашого інспектора, вкажіть вірний код управління, код ЄДРПОУ/ДЕФО, код філії або реєстраційний номер в картці установи. Переформуйте документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

03

5

В даному електронному документі/звіті не вказано дату заповнення. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України або до вашого посередника.

04

6

В даному електронному документі/звіті не вказано за який період електронний звіт. Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України або до вашого посередника.

05

7

В даному електронному документі/звіті не вказано П.І.Б. директора. Перевірте заповнення відповідного рядку в картці установи. Переформуйте документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

06

8

Вже існує документ/звіт за заданий період завантажений в електронному вигляді з датою більшою ніж вказаною в даному електронному документі/звіті. У разі необхідності, переформуйте документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

07

9

Вже існує звіт за заданий період занесений вручну з датою більшою ніж вказаною в даному електронному звіті. У разі необхідності, переформуйте документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

08

10

Даний код результату обробки використовується, у разі, якщо в даному електронному докумені/звіті виявлено декілька помилок при проходженні контролів, що вказані в Таблиця 1 Додатку 6 до наказу № ___.

09

11

Відсутній файл «Перелік таблиць звіту».

Заповніть коректно електронний документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

10

12

В управлінні Пенсійного фонду України <код ПФУ> страхувальника з кодом <код ЄДРПОУ/ДРФО> та кодом філії <код філії> ліквідовано у зв’язку з переведенням до іншого управління. В звітів вказаний звітній період більше дати переведення.

Уточніть інформацію у вашого інспектора, вкажіть вірний код управління, код ЄДРПОУ/ДРФО, код філії або реєстраційний номер в картці установи. Переформуйте документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів ПФУ.

11

13

В <назва файлу> вказано невідповідний формат даних в полі <назва поля>. Заповніть коректно електронний документ/звіт і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

12

14

В імені файлу вказано код ЄДРПОУ/ДРФО <код ЄДРПОУ/ДРФО> та код філії <код філії>, а в xml-файлах вказано код <код ЄДРПОУ/ДРФО> та код філії <код філії>.

Перевірте картку установи. Заповніть коректно електронний документ і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

13

15

Увага, звіт сформовано з порушенням вимог нормативно правових актів, якими регулюються питання звітності по єдиному внеску! Форми звітності по єдиному внеску встановлені постановою правління Пенсійного фонду України №22-2 від 08.10.2010

15

16

В даному електронному документі не співпадає орган ПФУ з вказаними у назві файлу.

Перевірте картку установи. Заповніть коректно електронний документ і надішліть повторно до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

16

17

В даному електронному документі/звіті вказано управління ПФУ, що припинило діяльність у зв’язку з проведенням адмінреформи. Електронні документи/звіти з 01.01.2012 мають подаватися до управління ПФУ <код нового управління ПФУ>.

Вкажіть вірний код управління в картці установи і надішліть повторно електронний документ/звіт до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

17

18

Подання електронних документів/звітів до управління ПФУ <код нового управління ПФУ> до 01.01.2012 не дозволяється.

Уточніть інформацію у вашого інспектора і надішліть повторно електронний документ/звіт до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

18

19

Впродовж вказаного в даному електронному документі/звіті звітного періоду страхувальник не перебував на обліку в управлінні ПФУ <код управління ПФУ>.

Вкажіть вірний код управління в картці установи і надішліть повторно електронний документ/звіт до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України.

19


Приклад другої квитанції:

Назва файлу - 28000000000126ZZZZZZZ14022010174521E04FE.kv2.

Зміст:


01


Завантаження звіту «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» - Додаток 4.

Дата початку завантаження: 15.02.2013 08:01:00.

Файл: 28000000000126ZZZZZZZ14022013174521E04FE.pfz

Дані про звіт страхувальника:

Місяць: 1 Рік: 2013.

Реєстраційний номер ПФУ: 0514020036, ЄДРПОУ/ДРФО: 30206639.

Страхувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-97"

Дата реєстрації: 14.02.2013.


Автоматичне завантаження звіту було виконано вдало.

Примітка:

За наявності журналу реєстрації вихідної документації, зазначте вихідний № документів у страхувальника.

В таблиці 1 заповніть ідентифікаційний номер головного бухгалтера, за наявності даної посади.


Таблиця 7.2 та 7.4 може бути доповнена в зв’язку із введенням нових перевірок та контролів.