Продукти та послуги

Сервіс FREDO об'єднує в собі два модуля "FREDO Звіт" і "FREDO ДокМен", що дає можливість здавати звітність, реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, обмінюватися актами, рахунками та іншими первинними документами, не використовуючи при цьому додаткові транзитні файли або обробки.

 

«FREDO Звіт» - система, що дозволяє здавати електронну звітність в різні контролюючі органи, такі як державна фіскальна служба, державна служба статистики та ін. Даний сервіс дозволяє реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в ЄРПН та обмінюватися ними з контрагентами.

«FREDO Звіт» володіє наступними функціями:

 • накладення на документи кваліфікованого електронного підпису;

 • шифрування документів на сертифікат відкритого ключа контрагента;

 • створення і здача звітності в різні контролюючі органи;

 • отримання квитанцій про доставку і здачу звітів;

 • перевірка документа на наявність помилок за допомогою вбудованих алгоритмів перевірок;

 • друк і збереження документа на електронний носій;

 • реєстрація та перевірка реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН;

 • обмін податковою документацією з контрагентами;

 • Робота з кваліфікованими електронними підписами всіх основних АЦСК (АЦСК "Україна", АЦСК "ІДД ДФС", АЦСК "Masterkey", АЦСК - Приват Банк, АЦСК органів юстиції України та ін.);

 • Інтеграція «FREDO Звіт» з обліковою системою «1С:Підприємство 8» дозволяє передавати дані без створення додаткових файлів експорту (безпосередньо при натисканні в «FREDO Звіт» кнопки «Заповнити»)

Локальна ліцензія сервісу «FREDO Звіт» на одну організацію для користувачів програм для автоматизації бізнесу з договором ІТС ПРОФ надається без додаткової оплати.

Для користувачів ІТС ТЕХНО або базових версій оформляється доступ на сервіс «FREDO Звіт» за додаткову оплату.

Вид договору

Ціна,
грн. без НДС

Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для юридичної або фізичної особи на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій)

1200 грн.

Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткового юридичної або фізичної особи на 1 місяць

102 грн.

Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для ФОП на ССО на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій)

240 грн.

Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткового ФОП на ССО на 1 місяць

21 грн.

Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства)

360 грн.

«FREDO ДокМен» - модуль програми FREDO, який дозволяє обмінюватися первинною документацією між контрагентами в електронними вигляді.

Сервіс «FREDO ДокМен» володіє наступними функціональними можливості:

 • створення первинної документації безпосередньо в програмі FREDO за наявними в ній шаблонами;
 • вивантаження первинної документації з системи автоматизації бізнесу «1С Підприємство 8» в сервіс «FREDO ДокМен» за допомогою натискання однієї кнопки «Заповнити»;
 • підписання, шифрування і відправка документів контрагентам, по прямому з'єднанню, за допомогою поштового з'єднанням через платформу "ПТАХ" або електронною поштою;
 • отримання первинної документації від контрагентів;
 • завантаження документів з сервісу "FREDO ДокМен" в систему автоматизації бізнесу «1С Підприємство 8» без використання додаткових експортних файлів і обробок.
 • пакетна робота з документами;
 • робота з КЕП всіх основних АЦСК;
 • наявність функції «Довільний Підписання» - можливість імпорту в програму файлів будь-якого формату для підписання КЕП та відправки на довільні електронні адреси або підписання та шифрування файлів будь-якого формату і відправка їх контрагентам, які використовують «FREDO ДокМен», M.E.Doc і Сота
Ліцензія «FREDO ДОКМ» підключається на один код ЄДРОПУ (основне підключення). Для додаткового юридичної або фізичної особи оформляється ліцензія, термін закінчення якої збігається з основною ліцензією.

Вартість даного компонента становить:

Вид договору

Ціна, грн. без НДС

  Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДОКМ (основне підключення) на 1 місяць

51,00

  Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДОКМ (додаткове підключення) на 1 місяць.

51,00

  Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства)

360,00

Для організацій / приватних підприємців, які ведуть облік за допомогу програми, на яку оформлений договір на супровід ІТС, надається можливість оформлення додаткової підписки на сервіс «FREDO Звіт»

Додаткова підписка на сервіс «FREDO Звіт» може бути оформлена тільки на термін до закінчення дії основної підписки. Вартість підписки розраховується виходячи з строку дії основної підписки і її вартості для додаткового юридичної або фізичної особи за один місяць.