Тривалість операційного дня для реєстрації ПН/РК скорочено!


Звертаємо увагу! Скорочена тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Тепер операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламентні роботи, що потребують зупинки Реєстру, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків. Якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважаєтьсяопераційним днем. Нагадаємо, раніше операційний день тривав з 0 до 23-ї години.      

Відповідні зміни були внесені у Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246, постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 204

Зміни набрали чинності 24 березня 2018 року (опубліковано в "Урядовому кур'єрі" 24.03.2018 за №57)

Виправлення помилок у податкових накладних: роз’яснює ДФС


Для виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, складається розрахунок коригування до податкової накладної, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307. http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/66323.html

У зв’язку з численними запитаннями щодо виправлення помилок у податкових накладних ДФС надала роз’яснення з цих питань у Загальнодоступному інформаційно-аналітичному ресурсі «ЗІР» (категорія 101.16). http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Виправлення помилок у заголовній частині


Помилки, допущені у заголовній частині податкової накладної, зокрема в реквізитах податкової накладної «Найменування отримувача (покупця)/постачальника (продавця)» та/або «Номер філії» виправляються шляхом складання на дату виявлення помилки розрахунку коригування, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок.
У такому випадку графи з 1 по 14 розділу Б розрахунку коригування та у розділі А, до якого вносяться узагальнюючі дані щодо сум коригування, не заповнюються (залишаються пустими).

Виправлення помилок, допущених при заповненні номенклатури товарів/послуг та/або їх кодів


Якщо після складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної платник податку виявляє помилку в номенклатурі товарів/послуг (назві товарів/послуг, коді УКТ ЗЕД/ДКПП), він складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «–» зазначає показники щодо товарів/послуг, номенклатура та/або код УКТ ЗЕД/ДКПП) яких виправляється. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується. Для додавання правильної товарної позиції, якої не було у податковій накладній, яка коригується, в розрахунку коригування до такої податкової накладної в окремих рядках зазначаються показники номенклатури (назва товарів/послуг, код УКТ ЗЕД/ДКПП) товарів/послуг, що додаються (виправлені товарні позиції).

При цьому, у графі 1 такого розрахунку коригування таким виправленим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

 У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із виправленням номенклатури товарів/послуг та/або коду УКТ ЗЕД/ДКПП, зазначається причина коригування – «зміна номенклатури». Також на цю тему дивіться тут: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326343.html Про загальний порядок виправлення помилок, допущених при складанні податкових накладних, читайте на сайті ДФС: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327101.html